EQUISOLEA JUMPING TOUR

  • Pohárová súťaž, zložená z 5 samostatných kôl, kedy účasť v minimálne 3 kolách alebo počtom bodov minimálne 50 zabezpečí dvojici postup do FINÁLE
  • Vaša účasť na EQUISOLEA JUMPING TOUR, je podmienená jedno-rázovou úhradou poplatku vo výške 30e, ktorá Vám zaručí súboj o hodnotné vecné ceny, stužky a poháre, ktoré budú vo finále obohatené o zaujímavé finančné prémie.
  • Jazdecká dvojica (jazdec a konkrétny kôň) štartujúca v EQUISOLEA JUMPING TOUR, zbiera body vždy len do svojej kategórii (rozdelenie podľa veku, ktoré sa dočítate nižšie)
  • Jazdec môže v EQUISOLEA JUMPING TOUR štartovať maximálne s dvomi rôznymi koňmi, pričom body zbiera osobitne s každým koňom. To znamená, že body patria vždy dvojici a nie samostatne jazdcovi.
  • Jazdec, ktorý nehradí účastnícky poplatok na EQUISOLEA JUMPING TOUR, môže štartovať len v otvorených súťažiach, ktoré budú od stupňa ZM do stupňa S+, kde na umiestnených jazdcov čakajú vecné ceny, stužky aj poháre

BODOVANIE EQUISOLEA JUMPING TOUR

Miesto Počet bodov
1. miesto 10 bodov
2. miesto 8 bodov
3. miesto 6 bodov
4. miesto 4 body
5. miesto 2 body

KATEGÓRIE EQUISOLEA JUMPING TOUR

Kategória vek jazdcov
SMALL TOUR pre deti do 14 rokov (vrátane)
MEDIUM TOUR pre juniorov do 18 rokov (vrátane)
BIG TOUR pre dospelých od 18 rokov – neobmedzene

FINANČNÁ DOTÁCIA FINÁLOVÉHO KOLA

Kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
SMALL TOUR 300 € 200 € 100 €
MEDIUM TOUR 800 € 600 € 400 €
BIG TOUR 1500 € 1000 € 700 €

OBTIAŽNOSŤ DANÝCH KÔL

Kolo Kategória Súťaž č. 1 Súťaž č. 2
1. Kolo SMALL TOUR 90 cm 95 cm
2.4.2022 MEDIUM TOUR 105 cm 110 cm
  BIG TOUR 115 cm 120 cm
       
2. Kolo SMALL TOUR 90 cm 95 cm
15.5.2022 MEDIUM TOUR 105 cm 110 cm
  BIG TOUR 120 cm 125 cm
       
3. Kolo SMALL TOUR 100 cm 105 cm
5.6.2022 MEDIUM TOUR 110 cm 115 cm
  BIG TOUR 120 cm 125 cm
       
4. Kolo SMALL TOUR 100 cm 105 cm
31.7.2022 MEDIUM TOUR 110 cm 115 cm
  BIG TOUR 125 cm 130 cm
       
5. Kolo SMALL TOUR 100 cm 105 cm
20.8.2022 MEDIUM TOUR 115 cm 120 cm
  BIG TOUR 125 cm 135 cm
       
Finále SMALL TOUR 105 cm 110 cm
25.9.2022 MEDIUM TOUR 115 cm 120 cm
  BIG TOUR 130 cm 135 cm
  • Informácie budú upresnené aj v rozpise pretekov na stránke SJF.
  • Prihlasovanie na preteky bude realizované cez www.horsera.sk.
  • V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať!
  • Email: info@equisolea.eu
  • Tel. č.: +421 910 961 504

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !!